Leczenie uzależnienia od psychotropów

Leczenie uzależnienia od psychotropów

Pacjentom, którym po traumatycznych przeżyciach, przy nerwicy, depresji, zaburzeniach osobowości, po śmierci bliskiej osoby, rozwodzie, przy bezsenności, silnym stresie nie pomaga terapia zalecana jest konsultacja psychiatryczna. Zdarza się, że pacjenci muszą skorzystać z leczenia z wykorzystaniem leków psychoaktywnych. Niektóre leki psychoaktywne mogą powodować silne uzależnienie. Do leków silnie uzależniających należą leki benzodiazepinowe oraz leki psychotropowe o działaniu uspokajającym wykorzystywane w leczeniu bezsenności.

Leczenie uzależnienia od środków psychoaktywnych jest procesem długotrwałym i polega na stopniowej redukcji dawek leku. Leczenie może odbywać się w warunkach ambulatoryjnych lub w szpitalu.

Leczenie w warunkach domowych jest znacznie dłuższe, ponieważ może trwać przez wiele miesięcy oraz jest mało skuteczne, z uwagi na to, że pacjenta nie można kontrolować i reagować doraźnie w przypadku pojawiających się problemów związanych z redukowaniem dawki leku. Leczenie ambulatoryjne wymaga dużej dyscypliny u pacjenta i jest trudniejsze od leczenia szpitalnego.

Leczenie szpitalne uzależnienia jest znacznie bardziej efektywne i skuteczne, ponieważ pacjent reaguje mniejszym lękiem na objawy odstawienia ze względu na możliwość otrzymania na miejscu pomocy lekarskiej. Ponadto uzależniony nie ma dostępu do leków od których jest uzależniony. W większości założeń opracowanych programów leczenia uzależnień redukowanie leków polega na zmniejszeniu dawki leku o 10 % co tydzień.
Leczenie uzależnienia od leków benzodiazepinowych odbywa się, także poprzez dopasowanie leczenia do indywidualnego pacjenta, poprzez zastąpienie leków krótko działających na pochodne beznodiapiny o średnim czasie działania. Objawy odstawienia leczone są lekami niebenzodiazepinowymi o działaniu uspokajającym i przeciwdrgawkowym. Następnie redukuje się dawki leków, które pacjent obecnie przyjmuje. Taka metoda znacznie zmniejsza dyskomfort pacjenta w trakcie leczenia.
Podobnie leczy się uzależnienie od leków nasennych, zastępując lek w początkowej fazie pochodną beznodiapiny, która jest stopniowo redukowana. W przypadku wystąpienia objawów abstynencyjnych postępuje się jak powyżej.

Dodaj komentarz