Leczenie epilepsji przez neurologa

Czym jest epilepsja?

Epilepsja, czyli padaczka jest schorzeniem neurologicznym. Charakteryzuje się nieprawidłowym, zaburzonym funkcjonowaniem mózgu, na skutek dysfunkcji znajdujących się w nim pewnych komórek nerwowych (neuronów). Prawidłowe neurony przesyłają sobie dane za pomocą impulsu elektrycznego, natomiast w sytuacji, gdy są zbyt pobudzone, następują wyładowania, co w efekcie doprowadza do napadu padaczkowego. Epilepsja jest jedną z najczęściej występujących chorób neurologicznych na świecie.

Przyczyny padaczki.

Przyczyny padaczki nie zawsze są możliwe do ustalenia, w takim przypadku padaczka jest nazywana idiopatyczną. Epilepsja pojawiająca się w wieku dziecięcym często ma swoje podłoże w niedotlenieniu mózgu dziecka w okresie okołoporodowym. Również urazy głowy, wady genetyczne, czy też mózgowe porażenie dziecięce mogą być przyczyną epilepsji. Zasadniczo najczęściej padaczka pojawia się właśnie w wieku dziecięcym.
Jeśli chodzi o ww. chorobę, na którą zapada osoba dorosła, to zazwyczaj jest ona skutkiem urazu głowy. Stwardnienie rozsiane oraz nowotwory ośrodkowego układu nerwowego także mogą wywołać padaczkę.

Sposoby leczenia epilepsji.

Osoba chorująca na padaczkę powinna być pod ścisłą kontrolą lekarza neurologa. Neurolog poprzez wywiad lekarski oraz dodatkowe badania, takie jak tomografia komputerowa, EEG i inne dobrane odpowiednio do pacjenta, jest w stanie obrać jak najlepszą drogę leczenia. Podstawą są leki, których wybór zależy od rodzaju padaczki, jej przebiegu oraz intensywności. Neurolog oprócz przepisania leków wskazuje ściśle określone wymogi co do częstotliwości ich zażywania oraz dawki, gdyż właściwe przyjmowanie leków ma bardzo duże znaczenie w odniesieniu do skuteczności terapii. Leczenie tej choroby jest długotrwałe i może doprowadzić do złagodzenia objawów, zmniejszenia częstotliwości napadów, a nawet do całkowitego wyeliminowania ataków padaczkowych.
Są pacjenci, na których nie działa leczenie farmakologiczne, w takim przypadku są kierowani na operację, podczas której jest usuwane ognisko padaczkowe lub są nacinane drogi nerwowe między półkulami. Powinno to spowodować zmniejszenie ilości napadów.

Podsumowanie.

Epilepsję należy leczyć, gdyż nieleczona bardzo utrudnia życie, niszczy stopniowo komórki mózgowe, może doprowadzić do śmierci.

Dodaj komentarz